Kontakt

 

Prolog Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara

 

ul. Bronowicka 37

30-084 Kraków, Polska

Adres do korespondencji na temat kursów języka polskiego i zgłoszeń:

info@polnischkurse.org

Adres dla innych spraw Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego:

info@pnta.pl

Tel.: (+48) 12 307 30 41

Tel. komórkowy: (+48) 518 158 901

 

ikona-fb-300x300_120.

Aby zgłosić się na kurs, wystarczy wypełnić poniższy formularz 

Można też zgłosić się, wysyłając do nas e-mail z podaniem następujących danych:

 • Imię i nazwisko;
 • Płeć;
 • Wiek;
 • Narodowość;
 • Adres, numer telefonu, adres e-mailowy;
 • Nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) osoby, z którą moglibyśmy się skontaktować w razie nieszczęśliwego wypadku podczas Państwa pobytu w Krakowie;
 • Czy cierpią Państwo na jakieś przewlekłe choroby, alergie, schorzenia, o których powinniśmy wiedzieć?
 • Osoba pracująca/ Student/ Osoba bezrobotna/ Inne;
 • Wybrany termin kursu;
 • Stopień posiadanej znajomości języka polskiego i ewentualne dotychczasowe z nim kontakty. Jeśli uczyli się już Państwo języka polskiego, prosimy o informację gdzie, jak długo, ile godzin w tygodniu;
 • W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o nas? (odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa).

Polityka prywatności

Nasza instytucja przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego dostosowujemy się do wymogów informacyjnych zawartych w unijnym rozporządzeniu (DSGVO) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

1. Administrator danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także innych przepisów o ochronie danych są:

Prolog Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara, Bronowicka 37, 30-084 Kraków, Polska
NIP: 813-108-44-15,
Tel: 0048/12 307 30 41
Mail: info@pnta.pl
, Strona internetowa: http://www.pnta.pl

2. Przechowywanie danych

Dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisywane są w celu zrealizowania usługi. Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1a DSGVO). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie zostaniemy poproszeni o ich usunięcie lub zgoda na przechowywanie nie zostanie cofnięta.

3. Transfer danych

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim nie ma miejsca.

4. Kontakt e-mail

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe przesyłane pocztą elektroniczną będą przechowywane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do zrealizowania usługi.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie ma zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z Art. 22 ust. 1 i 2 DSGVO.

6. Prawa użytkownika

Jako użytkownik mają Państwo prawo do otrzymania, na żądanie, bezpłatnych informacji o tym, które dane osobowe zostały zapisane. Mają Państwo również prawo do poprawiania fałszywych danych oraz do ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do odpowiedniej agencji regulacyjnej.

7. Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie.

Dane kontaktowe inspektora:

Prolog Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara, Bronowicka 37, Kraków 30-084. Tel: 12 307 30 41, 518 158 901

 email: info@pnta.pl

8. Prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do sprostowania informacji o danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec prowadzonego przetwarzania, prawo do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownicy tej witryny mogą w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo poprawić, zablokować, usunąć lub podać informacje na temat przechowywanych danych osobowych lub mają Państwo pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych lub chcą odwołać swoją zgodę, proszę o kontakt pod następującym adresem e-mail: info @ pnta.pl

DANE OSOBOWE
Płeć:
Wiek:
Narodowość:
Ulica i numer domu:
Miasto i kod pocztowy:
Państwo:
Numery telefonów:
Adres e-mail:
Powtórzenie adresu e-mail:
Nazwiska i informacje kontaktowe członków rodziny lub znajomych, których możemy zawiadomić w razie wypadku:
Czy cierpią Państwo na przewlekłe choroby, alergie lub schorzenia, o których powinniśmy wiedzieć?
Osoba pracująca Student Osoba bezrobotna Inne
TERMIN KURSU:
wybierz kurs/ daty:
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO
Czy uczyli się już Państwo języka polskiego?
Tak Nie
DODATKOWE PYTANIA/ UWAGI (NIEOBOWIĄZKOWE)
Jak dowiedzieli się Państwo o naszej szkole? (nieobowiązkowe)
Twoje pytania / uwagi (nieobowiązkowe)
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 37
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm