glowna2

Stypendia dla studentów, doktorantów i asystentów polskich na pobyt w Niemczech - semestralne i biblioteczne

Program skierowany do studentów, doktorantów i asystentów (do 32 roku życia) wszystkich kierunków studiów na wszystkich uczelniach polskich. Kwalifikacja odbywa się dwustopniowo (wstępna selekcja na podstawie nadesłanych podań, ostateczna decyzja podejmowana po rozmowach kwalifikacyjnych komisji z wybranymi kandydatami). Stypendyści wyjeżdżają do wybranych przez siebie ośrodków  akademickich, w celu studiowania (stypendia semestralne) lub prowadzenia badań archiwalnych, bibliotecznych i konsultacji naukowych (jedno- lub dwumiesięczne stypendia biblioteczne). PNTA zapewnia zakwaterowanie, miesięczne stypendium oraz opiekę ze strony przedstawiciela Towarzystwa (najczęściej byłego niemieckiego stypendysty), a poprzez niego - kontakt z niemieckimi rówieśnikami. Ponadto w trakcie semestru organizowane jest dla wszystkich stypendystów trzydniowe seminarium polsko-niemieckie. W dotychczas zrealizowanych programach stypendialnych seminaria te odbyły się w Versmold i Berlinie.

Program ten realizowany był w latach 1993 - 1999, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacji Stefana Batorego i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Semestralnie przydzielanych było od 10 do 20 stypendiów (łącznie w czasie trwania programu przydzielonych zostało około 80 stypendiów semestralnych i 40 bibliotecznych). Przeciętnie w semestrze napływało od 75 do 150 podań za całej Polski. Stypendystami byli wybitni młodzi ludzie - w większości przyszli lub obecni pracownicy naukowi - nie ograniczający swoich  zainteresowań do działalności naukowej, lecz otwarci na wszelkiego rodzaju kontakty polsko-niemieckie.
Uwaga: Ze względu na brak możliwości finansowania program jest aktualnie zawieszony.

Stypendia semestralne dla studentów i absolwentów niemieckich na intensywny kurs języka polskiego w Krakowie lub studia w Polsce.
    
Program skierowany do studentów niemieckich wszystkich lat studiów oraz absolwentów wszystkich uczelni niemieckich. Realizowany jest od roku 1994 przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i przy współpracy Szkoły Językowej PROLOG w Krakowie, która jest szkołą partnerską Instytutu Goethego. Studia (w razie wystarczającej znajomości języka polskiego) możliwe są w dowolnym polskim ośrodku akademickim, uczestnictwo w kursie języka polskiego tylko w Krakowie. Podobnie jak w przypadku stypendiów dla studentów polskich, PNTA zapewnia zakwaterowanie oraz opiekę ze strony studentów polskich i kontakty z nimi. Także w ramach tego programu w trakcie każdego semestru organizowane jest dla wszystkich stypendystów trzydniowe seminarium polsko-niemieckie (dotychczas w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Cieszynie i Krościenku), a ponadto jednodniowe wycieczki i spotkania ze studentami polskimi. Semestralnie przydzielanych jest od 12 do 18 stypendiów. Stypendyści pochodzą praktycznie ze wszystkich landów Niemiec i poza slawistyką reprezentują przede wszystkim prawo, nauki ekonomiczne, nauki polityczne, studia wschodnioeuropejskie, socjologię, historię, nauki o sztuce i wiele innych kierunków, głównie humanistycznych. Do stycznia 2001 roku przyznanych zostało ponad 160 stypendiów semestralnych.
Uwaga: Ze względu na brak możliwości finansowania program został zawieszony w styczniu 2001.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 58/5
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm